Säkerhet

- Säkerhet i vår verksamhet -

Säkerhet är en grundsten i Helinord's verksamhet och vi jobbar ständigt med att hålla den på absolut toppnivå. Förutom att följa samtliga direktiv och bestämmelser som gäller för utbildning, service och underhåll så har vi också en kultur som uppmuntrar samtliga anställda att utvärdera verksamheten.


Säkerhet runt en helikopter

Nedan finner du ett par viktiga punkter som beskriver hur man bäst agerar runt en helikopter. Var inte orolig om det verkar mycket, våra guider och personal finns alltid på plats att ledsaga dig, var bara uppmärksam och lyssna noga på deras instruktioner!

Stärtrotorn

Det är absolut förbjudet att beträda området bakom bakdörrarna då en helikopter är igång. Stärtrotorn som sitter bak på helikoptern roterar med mycket hög hastighet och är svår att se vilket innebär omedelbar livsfara.

 

Följ instruktion, inget annat

Lyssna noga på vad personalen instruerar dig att göra. Gör bara som du blir instruerad, ingenting annat! Tappar du en mössa el. dylikt i närheten av helikoptern, underrätta markpersonal eller pilot så tar dom hand om det. 

 

Ögonkontakt

Det är svårt att kommunicera med rösten när en helikopter är igång på marken. Sök och håll ögonkontakt med pilot, guide eller markpersonal. De är alla övade och vana vid att ge tydliga direktiv med hjälp av enkla tydliga gester.

 

Långa Föremål

Ha alltid för vana att alltid hantera långa föremål så som skidor, stavar och fiskespön horisontellt och lägg dem samlat på marken. Gör detta även om helikoptern ännu inte är på plats. När personal anländer peka bara ut föremålen, så sköter de all lastning åt dig. Ett fiskespö eller en stav i rotorn innebär inte bara mycket kostsamma skador på helikoptern utan också livsfara för passagerare och besättning.