Certifiering

- Certifiering -


SE.AOC.0126

Helinord AB innehar följande tillstånd:

-Drifttillstånd/AOC

-Operativ licens/OL

-Bruksflyg/Aerial work

Samtliga utfärdade av Transportstyrelsen. För mer information besök Transportstyrelsens hemsida för luftfart.